Traditionelles Shorin Ryu Karate
  

Kata der Stilrichtung
Shorin Ryu Siu Sin Kan

Grad

Pflichtkata

Weitere Kata

9. Kyu

Taikyoku Shodan

Taikyoku Nidan

8. Kyu

Heian Shodan

Taikyoku Sandan

7. Kyu

Heian Nidan


6. Kyu

Heian Sandan


5. Kyu

Heian Yondan

Taikyoku Yondan

4. Kyu

Heian Godan

Taikyoku Godan

3. Kyu

Tekki Shodan


2. Kyu

Tekki Nidan
Tekki Sandan


1. Kyu

Bassai Dai


1. Dan

Bassai Sho
Kanku Dai


2. Dan

Kanku Sho
Hangetsu


3. Dan

Seisan
Ananku
Juroku

Gekisai Ichi
Kanshiwa

4. Dan

Wanshu
Nijushiho
Sanchin

Hakufa
Ryugaman
Okinawa Sanchin

5. Dan

Empi
Jion
Gojushiho

Hakutsuru
Chinto

6. Dan

Shippet
Seienchin
Tensho

Hakucho
Rohai

>>>Kata-Übersicht herunterladen<<<

>>> Schriftzeichen und Bedeutung der Kata herunterladen<<<